Odluka o radnom vremenu

Odluka o radnom vremenu

Na temelju članka 11.stavak 1. Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti i javnih ustanova na području općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/10 i 4/15), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama d o n o s i
 
O D L U K U
 
Članak 1.
U ugostiteljskim objektima, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se produženo radno vrijeme, od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja Božićnih i novogodišnjih  blagdana, odnosno u dane:
 
-        Petak; 22/23.12. 2017.god. i 29/30.12.2017.god. i 26/27.12. 2017.god.(utorak) i 27/28.12.2017.god. (srijeda), najduže do 02,00 sata,
 
-        Nedjelja; 24/25.12.2017.god. i 31.12.2017./01.01.2018.god. najduže do 04,00 sata i
 
-        Ostale dane u razdoblju od 28.12.2017.god. do zaključno sa 02.01.2018.god. do 24,00 sata. 
 
Članak 2.
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme do 20,00 sati, sukladno članku 15. stavak 1. gore navdene Odluke.
 
Članak 3.
Ova Odluka se neće odnosi na ugostiteljske objekte u kojima je u zadnih mjesec dana zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
RUKOVODITELJ SLUŽBE
Josip Juričić dipl.ecc.