Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih ubjekata za vrijeme trajanja Uskrsnih blagdana

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih ubjekata za vrijeme trajanja Uskrsnih blagdana

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine HNŽ/K“, broj: 12/17), Članka 11. stavak 1. Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti i javnih ustanova na području općine Prozor-Rama („Službeni glasnih općine Prozor-Rama “ broj: 2/10 i 4/15), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama, d o n o s i
 

O D L U K U
 
Članak 1.
 
Ugostiteljskim objektima iz skupina Restorani, Barovi i Objekti jednostavnih usluga, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se produženo radno vrijeme, od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, a najduže do 01.00 sat, za vrijeme trajanja Uskrsnih blagdana, odnosno u dane:
 
  • subota/nedjelju; 31. ožujak/1. travanj 2018. godine,
  • nedjelja/ponedjeljak; 1./2. travanj 2018. godine,
  • ponedjeljak/utorak; 2./3. travanj 2018. godine i
  • petak/subotu, 6./7. travanj 2018. godine.
 
Članak 2.
 
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme do 20,00 sati, sukladno članku 15. stavak 1. gore navedene Odluke.
 
Članak 3.
 
Ova Odluka se neće odnositi na ugostiteljske objekte u kojima je u zadnjih mjesec dana zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnog reda i mira.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Rukovoditelj Službe
Josip Juričić, dipl. ecc.