Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Temelju članka 7. stavak 1. točka 4) Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Prozor-Rama, (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama, d o n o s i
 

 O D L U K U
 
Članak 1.
 
U ugostiteljskim objektima, iz skupine “Restorani” i “Barovi”, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja Božićnih i Novogodišnjih  blagdana i to:
 
  1. Najduže do 2.00 sata u:
  • dane vikenda: (petak, subota i nedjelja); 21.22.23/24.12.2018.god., 28.29 30/31.12.2018.god. i 04.05.06/07.01.2019.god.,
  • srijeda - drugi Dan Božića; 26/27.12.2018.god., i
  • četvrtak - treći Dan Božića; 27/28.12.2018.god.
 
  1. Najduže do 4.00 sata u dane:
  • ponedjeljak - Badnji dan; 24/25.12.2018.god. i
  • ponedjeljak- doček Nove godine; 31.12.2018./01.01.2019.god.
 
Članak 2.
 
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme, sukladno članku 10. stavak 1. gore navedene Odluke.
Članak 3.
 
Ova Odluka se neće odnosi na ugostiteljske objekte u kojima je u posljednja tri mjeseca zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Rukovoditelj službe
Josip Juričić, dipl.ecc.