Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Na temelju članka 11.stavak 1. Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti i javnih ustanova na području općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/10 i 4/15), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama  d o n o s i
 
O D L U K U
 
Članak 1.
U ugostiteljskim objektima, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se produženo radno vrijeme, od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja Božićnih i novogodišnjih  blagdana, odnosno u dane:
 
 
-        Petak; 23/24.12. 2016.god. i 30/31.12.2016.god. i 26/27.12. 2016.god.(ponedjeljak) i 27/28.12.2016.god. (utorak), najduže do 02,00 sata,
 
-        Subota; 24/25.12.2016.god. i 31.12.2016./01.01.2017.god. najduže do 04,00 sata i
 
-        Ostale dane u razdoblju od 26.12.2016.god. do zaključno sa 02.01.2017.god. do 24,00 sata. 
 

 
Članak 2.
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme do 20,00 sati, sukladno članku 15. stavak 1. gore navdene Odluke.
 
Članak 3.
Ova Odluka se neće odnosi na ugostiteljske objekte u kojima je u zadnih mjesec dana zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Rukovoditelj Službe
Josip Juričić dipl. ecc.