Odluka o produljenom radnom vremenu za Malu Gospu i Dan Općine

Odluka o produljenom radnom vremenu za Malu Gospu i Dan Općine

Broj:04/1-36-2368/19.
Prozor; 02.09.2019. god.
 
Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine HNŽ“, broj:12/17), i članka 7. stavak 1. točka 4) Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Prozor-Rama, („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama, d o n o s i
 

O D L U K U
 
Članak 1.
 
U ugostiteljskim objektima, iz skupine "Restorani" i "Barovi", koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja blagdana Male Gospa i Dan Općine, najduže do 1.00 sat, i to u dane:
  • Petak/subotu, 06./07. rujan 2019. godine.
  • Subota/nedjelju; 07./08. rujan 2019. godine,
  • Nedjelja/ponedjeljak; 08./09. rujan 2019. godine,
Članak 2.
 
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnog reda i mira u pojednom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme, do 20.00 sati, sukladno članku 15. stavak 1. gore navedene Odluke.
 
Članak 3.
 
Ova Odluka se neće odnositi na ugostiteljske objekte u kojima je u zadnja 3 (tri) mjeseca, zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Rukovoditelj Službe
Josip Juričić, dipl.ecc.