NAJAVA: REDOVNA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR-RAMA

NAJAVA: REDOVNA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR-RAMA

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  31. (tridesetprvu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  18.7.2023. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 10,00 sati
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
 D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Izvadak iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o adresnom sustavu općine Prozor – Rama i označavaju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,
  3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor – Rama,
  4. Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama,
  5. Informacija o izvršenoj reviziji – Plan za otklanjanje revizijom uočenih nedostataka na temelju Izvješća o financijskoj reviziji  JKP „Vodograd“ d.o.o. za 2021.godinu,
  6. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola na području općine  Prozor – Rama u školskoj 2023/2024. godini,
  7. Pitanja i inicijative vijećnika.
 
  
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić