NAJAVA: Redovna 30. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Redovna 30. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  30. (tridesetu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  27.6.2023. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00 sati
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
  
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Izvadak iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o financiranju deficita iz gotovinskog toka,
  3. Nacrt Odluke o adresnom sustavu općine Prozor – Rama i označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,
  4. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga novih cijena komunalnih usluga, opskrbe vodom, odvoz i zbrinjavanje otpada,
  5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
  7. Informacija o kontroli i kvaliteti vode za piće na podruju općine Prozor – Rama,
  8. Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana  na području općine Prozor – Rama u 2022.godini,
  9. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova a području općine Prozor – Rama,
  10. Pitanja i inicijative vijećnika.
 
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić