NAJAVA: redovna 25. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: redovna  25. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  25. (dvadesetpetu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  31.1.2023. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00 sati
  
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Izvadak iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2023.godinu,
  3. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor-Rama za (prethodnu) 2022.godinu,
  4. Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023.godini,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za djecu upisanu u prvi razred osnovnih škola u općini Prozor – Rama,
  6. Strategija razvoja općine Prozor – Rama za 2022 -2027.godinu,
  7. Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022.godini,
  8. Pitanja i inicijative vijećnika.
  
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić