NAJAVA: Redovna 23. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Redovna 23. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Redovna 23. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama održat će se u utorak, 29. studenoga 2022. godine, u novoj zgradi Općine Prozor-Rama u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red

1. Izvadak iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Prijedlog Odluke o povećanju udjela općine Prozor – Rama u temeljnom kapitalu JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama,

3. Nacrt Proračuna općine Prozor – Rama za 2023.godinu,

4. Nacrt Strategije razvoja općine Prozor Rama za period 2022 – 2027.godina,

5. Davanje Suglasnosti za dodjelu koncesije za kavezni uzgoj ribe u Ramskom jezeru – lokalitet Proslap,

6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. Marka Marulića Prozor,

7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe“ u Šćipama,

8. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva i provedenim Općim izborima 2022.godine u općini Prozor – Rama,

9. Informacija o problematici u oblasti primarne zdravstvene zaštite u HNŽ – općina Prozor – Rama,

10. Pitanja i inicijative vijećnika.
 

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić