NAJAVA: 10. sjednica OV-a Prozor-Rama

NAJAVA: 10. sjednica OV-a Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  10. (desetu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  29.9.2021. godine (SRIJEDA)   u novoj zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 10:00  sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći

 D  N  E  V  N  I      R  E  D

  1. Izvadak iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2021.godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni dopuni Odluke o imenovanju Komisije za statutarna pitanja, Poslovnik i propise,
  5. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje 01. – 30.6.2021.godine, sa Izvješćem o korištenju sredstava rezervi za                                      01.01. – 30.6.2021.godina,
  6. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2021/2022. godini,
  7. Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u općini Prozor – Rama u 2020.godini,
  8. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Ibro Plecić