Ministarstvo okoliša i turizma donijelo okolišnu Dozvolu za MHE Volujak

Ministarstvo okoliša i turizma donijelo okolišnu Dozvolu za MHE Volujak

Federalno  Ministarstvo okoliša i turizma donijelo je Rješenje kojim se daje okolinsko dopuštenje   firmi MM Energi d.o.o. Prozor – Rama kao investitoru za izgradnju mini hidroelektrane „Volujak“ instalirane snage 4,5 MW i planirane godišnje proizvodnje 20,2 GWh, na lokalitetu Gračanica – Donja Vast, mikrolokacija Volujak.

Iz okolišne dozvole vidljivo je da se investitoru omogućavaju  daljne aktivnosti po ovom projektu uz provođenje određenih mjera zaštite okoliša. „Najveći i najznačajniji utjecaj MHE Volujak jeste izmjena prirodnog režima tečenja u koritu, te objekti koji predstavljaju barijere za neometan prolaz flore i faune rijeka, naročito ribljih vrsta. Izgradnjom riblje staze, te poštivanjem odredbi važećih  Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku, očekuje se da će se navedeni prepoznati utjecaji svesti na minimum“, stoji, između ostalog, u tekstu Okolišnog dopuštenja.

Priloženi dokumenti