Konstituirano Općinsko vijeće Prozor-Rama

Konstituirano Općinsko vijeće Prozor-Rama

Izborom novog rukovodstva i komisija danas (6.12.2016.) je konstituirano Općinsko vijeće Prozor-Rama. Za predsjednika Vijeća izabran je dosadašnji predsjednik Esad Dželilović, dok su podpredsjednici Pero Kovačević, koji je tu dužnost obnašao i u ranijem sazivu Vijeća, i Jure Tadić.

Druga sjednica Općinskog vijeća, zakazana za danas, na kojoj će se naći Nacrt Proračuna za 2017.godinu i Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna Općine Prozor- Rama za period 1.1. do 30.9.2016. godine, odgođena je za sutra u 10,00 sati.