Javna rasprava po zahtjevu investitora "ECCO CRIMA" d.o.o. Prozor - Rama

Javna rasprava po zahtjevu investitora "ECCO CRIMA" d.o.o. Prozor - Rama
"Ponavljamo obavijest Federalnog Ministarstva okoliša i turizma o organiziranju javne rasprave po zahtjevu investitora „ECCO CRIMA" d.o.o. Prozor - Rama za ocjenu Studije o procjeni utjecaja na okoliš za izgradnju mini hidroelektrana (5 mini hirdroelektrana u nizu) na rijeci Rami u općini Prozor - Rama."

Ponavljamo obavijest Federalnog Ministarstva okoliša i turizma o organiziranju javne rasprave po zahtjevu investitora „ECCO CRIMA" d.o.o. Prozor - Rama za ocjenu Studije o procjeni utjecaja na okoliš za izgradnju mini hidroelektrana (5 mini hirdroelektrana u nizu) na rijeci Rami u općini Prozor - Rama.
 
Javna rasprava će se održati dana 11.12.2014. (četvrtak) u prostorijama Kini dvorane u Prozoru sa početkom u 12 sati.
 
Na javnu raspravu pozvani su svi zainteresirani građani, posebno organi žitelji Mjesnih zajednica Lug i Gračanica, kao i nevladine udruge i organizacije.