JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Broj: 01/1- 15-130/23
Dana: 17.01.2023. god.
 
Na temelju Zaključka o prihvaćanju Nacrta Strategije razvoja općine Prozor-Rama za period 2022.-2027. godina, koji je donijelo Općinsko vijeće Prozor-Rama broj; 01-04-3700/22  od dana 29.11.2022.godine, načelnik općine Prozor-Rama objavljuje;
 

JAVNI POZIV
 
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije
razvoja općine Prozor-Rama 2022.-2027.
 
Općina Prozor-Rama u toku provođenja aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Prozor-Rama za period 2022.-2027. godina, poziva sve zainteresirane strane da uzmu učešće u završnom dijelu javne rasprave o Nacrtu ovog strateškog dokumenta, koja će se održati dana 20.01.2023. godine (petak) u vijećnici, zgrada općine Prozor-Rama, sa početkom u 10,00 sati. Na javnoj raspravi će biti moguće dati mišljenje, prijedloge, sugestije i komentarima doprinijeti izradi ovog strateškog dokumenta.
 
Proces izrade Strategije razvoja općine Prozor-Rama za razdoblje 2022.-2027. godine započeo je Odlukom  Općinskog vijeća Prozor-Rama o pristupanju izradi Strategije razvoja broj; 01-04-202/21, od dana 27.01. 2021. godine, Rješenjem o imenovanju Općinskog razvojnog tima (ORT-a) za izradu  Strategije, sve sukladno Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u F BiH ( „Službene novine F BiH“, broj; 32/17), te Uredbi o izradi strateških dokumenata u F BiH ( „Službene novine F BiH“, broj; 74/19 i 2/21).

U dosadašnjem procesu izrade  Strategije razvoja provedena je prezentacija prednacrta Strategije razvoja, putem kojeg je osigurano sudjelovanje socio-ekonomskih aktera u svim fazama izrade Strategije, zaprimljeno više prijedloga i sugestija, što je dijelom uvršteno u Nacrt Strategije. Općinsko vijeće Prozor – Rama prihvatilo je predloženi Nacrt Strategije na svojoj sjednici dana 29.11.2022. i pozvalo na javnu raspravu o tom dokumentu. Istoga dana Nacrt je objavljen na službenoj web stranici, te je tada otpočela javna rasprava. 

Pozivamo Vas da uzmete učešće u Javnoj raspravi i doprinesete izradi što kvalitetnijeg strateškog dokumenta općine Prozor-Rama.
 
S poštovanjem!
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti