Izvještaj o radu Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

Izvještaj o radu Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

Na 24. sjednici Općinskog vijeća našlo se i Izvješće Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije. Izvješće je usvojeno, te ga donosimo javnosti na uvid.

Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor – Rama nositelj je i aktivnosti oko sustavnog praćenja i vrednovanja realizacije Strategije razvoja općine Prozor – Rama 2011.-2020. U Povjerenstvu koje je imenovano za ovu zadaću sudjeluju djelatnici sve tri općinske službe, a posao koordinira ova Služba. Tijekom 2014. godine utvrđena je metodologija monitoringa, sačinjene radne verzije izvješća o monitoringu. Do kraja prvog polugodišta 2015. planirano je sačiniti cjelovitu verziju izvješća sa eventualnim prijedlozima za izmjenu Strategije, te uputiti na Općinsko vijeće na daljnju proceduru.
Na realizaciji razvojnih projekata postojala je stalna suradnja sa nadležnim Ministarstvima, od čega za 2014. godinu izdvajamo:
- Suradnja sa Ministarstvom gospodarstva HNŽ –a,  sudjelovalo se u pripremi Programa javnih investicija u FBiH za period 2014-2016.;
 - Suradnja sa Ministarstvom gospodarstva HNŽ oko realizacije Programa poticajnih mjera i aktivnostima općine Prozor-Rama, za razvitak malog gospodarstva;
- Suradnja sa Ministarstvom gospodarstva HNŽ-a oko izrade Program javnih investicija FBiH (PJI) 2015-2017 god. u formi IP obrazaca za   projekte: Vodoopskrba za naselja po obodu Ramskog jezera i sanitacija uže gradske zone, Izgradnja doma za stare i nemoćne osobe "Rama",  Izgradnja poduzetničkih zona, Sanacija deponije smeća Ponir i izgradnja reciklažnog dvorišta-sortirnica.
- Suradnja sa Ministarstvom financija HNŽ-a oko projekta  „Popis programa državne pomoći u nadležnosti općine Prozor-Rama za 2013 godinu.
- Dostava podataka-informacije Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a,  pregled provedenih postupaka za dodjelu koncesija za korištenje voda vodotoka za proizvodnju električne energije snage manje od 5MW na prostoru općine Prozor-Rama temeljem Odluke Vlade HNŽ-a broj: 01-02559/04 od 01.04.2004.god
- Suradnja sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, oko formiranja baze podataka u okviru Fonda za eventualno apliciranje za korištenje sredstava iz međunarodnih fondova preko Federalnog Fondu za zaštitu okoliša.

 

Priloženi dokumenti