40. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

40. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na sjednici će se razmatrati sljedeći Dnevni red:

 

  1. Izvadak iz  Zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Prozor – Rama za razdoblje 01.01. – 30.06.2020.godine s Izvješćem o korištenju sredstava pričuve za 01.01. – 30.06.2020.godine,
  3. Nacrt Proračuna Općine Prozor – Rama za 2021.godinu,
  4. Izvješće o početku školske 2020/2021. godine i prijevozu učenika na području Općine Prozor – Rama,
  5. Izvješće o radu osnovnih škola na području Općine Prozor – Rama u školskoj 2019/2020.godini,
  6. Izvješće o radu Srednje škole Prozor za školsku 2019/2020.godinu,
  7. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2020/2021.godini na području Općine Prozor – Rama,
  8. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području Općine Prozor – Rama u školskoj 2019/2020. godini,
  9. Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, športa i drugih društvenih događaja u Općini Prozor – Rama u 2019.godini,
  10. Pitanja i inicijative vijećnika.