28. Sjednica Općinskog vijeća Prozor/Rama

28. Sjednica Općinskog vijeća Prozor/Rama

Na  28. sjednici  Općinskog vijeća Prozor-Rama  vijećnici su donijeli Odluka o izgradnji  i opremanju Reciklažnog dvorišta i Sortirnice otpada u općini Prozor – Rama,  a JKP Vodograd zadužili  za izgradnju i provedbu.   Sredstva  za realizaciju ovog projekta osigurana su u Proračunu općine Prozor Rama.  

Usvojeno je i  Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za prva tri mjeseca  2019. godine. Podsjetimo,  Prihodi Općine Prozor-Rama za 2019. godinu su planirani u iznosu od 26.926.500,00 KM, od čega je do 31.03.2019. godine ostvareno 14.785.303,00 KM odnosno 54,91 %. Rashodi općine Prozor-Rama za 2019. godinu su planirani u iznosu 26.926.500,00 KM , od čega je do 31.03.2019. godine izvršeno 3.850.612,00 KM što je 14,30 % u odnosu na planirano. Navedeni podaci potvrđuju da je  za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka ostvaren suficit u iznosu od 10.934.691,00 KM.

Usvojena je Odluka o visini naknade članovima Žalbene komisije Općinskog vijeća Prozor – Rama, koja  radi u sastavu od 3 člana. Ovom Odlukom predsjedniku se određuje paušal u iznosu od 150 maraka, a članovima po 120.

Imenovani su i članovi Školskih odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića Gračac  i Osnovne škole Veselka Tenžere Uzdol.

Prihvaćena su Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor-Rama, sezona 2018/2019, kao i Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja „Rama“ za 2018 godinu .

Na znanje su primljene  Informacije o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite građana, Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana i Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2018. godini na području općine.

Na samom kraju sjednice Općinskg vijeća  donesen je i usvojen Zaključak kojim se traži od  Humanitarne organizacije „Kuća mira“  Franjevačkog samostana Rama Šćit, kao suosnivača JU  Dom za stare i nemoćne osobe "Rama" Šćit, da kroz sazivanje svojih nadležnih tijela raspravi i donese konkretne zaključke kojima se deblokira sadašnje stanje i samim time zaustavi propadanje objekta i samog projekta u cijelosti.

U obrazloženju  ovog Zaključka se navodi kako je OV Prozor-Rama u ulozi suosnivača o ovoj  problematici raspravljalo na više sjednica te donijelo Zaključke koji su išli u pravcu rješavanja nastale problematike te upućivalo drugom suosnivaču HO "Kuća mira" o čemu nije dobilo nikakve odgovore.