Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2020./21. godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2020./21. godini

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja općine Prozor-Rama broj: 01/1-40-42/18,  Načelnik općine Prozor-Rama,  r a s p i s u j e
 
 

N A T J E Č A J
O DODJELI STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ
2020./2021. GODINI
 
Raspisuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2020./2021. godinu.
 
Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su:
  1. Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
  2. Prebivalište u općini Prozor-Rama,
  3. Redovni studenti drugih i viših godina studija,
  4. Da nisu korisnici drugih stipendija.
 
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je priložiti slijedeće:
  1. Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org),
  2. Potvrdu u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2020./21. godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe,
  3. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
  4. Izjava o ne primanju druge stipendije.
 
Prijavu na Natječaj sa potrebnom dokumantacijom treba dostaviti najkasnije do 15.01.2021. godine putem pošte preporučeno na adresu:
 
OPĆINA PROZOR/RAMA
        Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: „Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2020./21. godini“
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Napomena: Obavještavaju se zainteresirani studenti da će se izvršiti detaljna provjera dostavljenih dokumenata i izjava kako bi se spriječila mogućnost dodjele stipendija studentima koji ne ispunjavaju osnovne uvjete, te će se sukladno Pravilniku, izvršiti sankcioniranje onih koji budu davali lažne izjave ili neispravne dokumente.
  
 
       NAČELNIK
                                                                                                            dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti