Drugi mentorski izvještaj Prozor-Rama 2023. godina

Drugi mentorski izvještaj Prozor-Rama 2023. godina

 

Izvještaj o održanom drugom  mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u općini Prozor-Rama
 
U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizira u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2“ (ReLOaD2) u saradnji sa Općinom Prozor-Rama, 10.03.2023. godine u trajanju od 11.00 do 12.30 sati održan je drugi od tri planirana mentorska sastanka za zainteresirane predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva (OCD).
 
Termin mentorskog sastanka je najavljen na službenooj internet stranici Općini Prozor-Rama. Sastanku je, pored mentora i predstavnika Općine i ReLOaD2 projektnog tima, prisustvovalo ukupno 5 predstavnika/ica  iz 3 OCDa (2 muškarca i 3 žene).
 
Veći dio mentorskog sastanka posvećen je bio analizi logičkih okvira koje su organizacije uradile. Treba istaći da je druga trenerska sesija bila upravo posvećena izradi logičkog okvira tako da su predstavnici organizacija civilnog društva imali mogućnost da odmah primijene naučeno znanje.
 
Pokazalo se da je definicija specifičnog cilja i odnos između specifičnog cilja i očekivanih rezultata nešto što je najteže razumjeti u ovom procesu. Na konkretnim primjerima se pokušala objasniti ova veza, ali također i veza između problema i definiranja ciljeva. Činjenica je da neke od organizacija suštinski nisu u potpunosti razjasnile problem na kojem žele raditi, i u tom kontekstu date su im određene sugestije. Posebno je apostrofirana potreba da se jasno utvrdi fokus samog rada, ali istovremeno i da u prvom planu bude zajednica i njene potrebe.
 
Također, dio sastanka posvećen je i definisanju aktivnosti. Naglašena je potreba da se aktivnosti jasno definiraju, te je rečeno da je ovdje riječ o projektu koji zahtjeva širi spektar aktivnosti. Učesnicima je sugerirano da prilikom definiranja projektnih aktivnosti posebno uzmu u obzir i ciljne grupe projekta te da na taj način pokušaju diverzificirati aktivnosti. Napomenuto je također da je od velike važnosti da postoji kontinuitet aktivnosti, dakle da ne postoje prazni mjeseci unutar same implementacije.
 
Predstavnicima organizacija civilnog društva je naglašeno i da uzmu u obzir i kapacitete svojih organizacija. Jasno je da će se prilikom procjene kvaliteta projekta uzimati u obzir i odnos između veličine projekta i kapaciteta organizacije koja aplicira. Također, sama implementacija projekta ne bi trebala da bude preveliki teret za samu organizaciju.
 
U dijelu mentorske sesije razgovarano je i o indikatorima i načinima kako se oni predstavljaju. Posebno je objašnjena veza između početnog stanja i definiranja indikatora. Ukazano je i na potrebu da se indikatori definiraju na realnim osnovama i da nema potrebe da se predimenzioniraju.
 
Na kraju sesije učesnici su još jednom pozvani da uzmu učešće na treninzima i mentoring sesijama koja slijede. Sugestije koje se mogu dobiti kroz mentoring sesije i trening mogu uveliko pomoći u dizajniranju kvalitetnog prijedloga projekta
 
Sljedeći mentorski sastanak je zakazan za petak 17.03.2023 u sali Općine Prozor Rama sa početkom u 11 sati.