ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 19. Statuta općine Prozor/Rama - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), a u svezi Odluke o random vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor – Rama”, broj: 2/18), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana  29.6.2021. godine,  d o n i j e l o   j e
 
 
Z A K L J U Č A K
 
Odobrava se nadležnoj Općinskoj službi za razvoj, poduzetništo, obrt i financije Prozor – Rama donošenje Odluke o produžetku radnog vremena ugostiteljskih objakata iz skupine “Restorani” i “Barovi” za dva sata za dane  petak, subota i nedjelja u ljetnom razdoblju. 
 
 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor/Rama”.
 
 
 
 
PREDSJEDNIK  
Ibro Plecić