Rezultati ponovljenog procesa izbora predstavnika/ce organizacija civilnog društva (OCD)

Rezultati ponovljenog procesa izbora predstavnika/ce organizacija civilnog društva (OCD)

Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva sa područja općine Prozor-Rama da se prijave za učešće u Evaluacijskoj komisiji je objavljen na općinskoj web stranici 27. marta/ožujka, te je trajao od 27. do 28. marta/ožujka 2023. godine.
 
Do predviđenog roka, prijavio se jedan (1) kandidat, i to:
  1. G. Antun Kovčalija, ispred Udruge građana „Hereditas Prozor-Rama“, čija je prijava stigla 28. marta/ožujka 2023. godine.
G. Kovčalija posjeduje iskustvo u nevladinom i javnom sektoru gdje je bio angažiran na različitim funkcijama – kao pomoćnik u nastavi, koordinator arheoloških poslova, višegodišnji član Udruge građana „Božja pobjeda“, te predsjednik matične udruge „Hereditas Prozor-Rama“ od oktobra/listopada 2022.
 
Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavio samo jedan predstavnik civilnog društva, predstavnici Općine Prozor-Rama i predstavnici UNDP/ReLOaD2 projekta su konstatirali da se neće provoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se isti izabere za člana Evaluacione komisije.
 
Predstavnik civilnog društva će biti imenovana Rješenjem o imenovanju komisije od strane načelnika.
 
Članovi Evaluacione komisije koju čine predstavnik/ca civilnog društva sa područja općine Prozor-Rama, dva predstavnika/ce Općine Prozor-Rama i dva predstavnika/ce UNDP/ReLOaD2 projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.