Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacijskoj komisiji u Općini Prozor-Rama

Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacijskoj komisiji u Općini Prozor-Rama

 
Općina Prozor-Rama poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Prozor-Rama.
 
Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 21. februara/veljače do 28. marta/ožujka 2023. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.
 
Prema pravilima, u ponovljenom javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacijske komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalificirani.
 
Ovaj ponovljeni poziv je otvoren od 27. do 28. marta/ožujka 2023. godine do 15:00 sati, a zainteresirani se mogu prijaviti putem sljedećih elektronskih adresa: [email protected] ili [email protected]. Prijava treba sadržavati životopis iz kojeg je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu aprilu/travnju 2023. godine, a o točnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Prozor-Rama.