Poziv za radionice-stručna predavanja

Poziv za radionice-stručna predavanja

Općina Prozor-Rama u suradnji sa GIZ-om i REDAH-om u sklopu 10. Sajma poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE “, u prostorijama Srednješkolskog Centra Prozor, organizirat će dvije radionice - stručna predavanja na teme;
 
21.09.2015.  godine u 13,30 sati  (ponedjeljak)
 
13,30 – 14,30                Razvoj i promocija turizma na lokalnoj razini (korištenje i promocija
                                    lokalnih prehrambenih proizvoda kroz turizam).
 
 
 22.09.2015.  godine u 10,30 sati  (utorak)
 
10,30 – 11,15                  Marketing i brendiranje u sektoru voća i povrća.
 
11,15 – 12,00                  Važnost certificiranog i zdravstveno ispravnog  sadnog materijala u
                                     proizvodnji jagodičastog voća.
 
 
 
Dobro došli !