Poziv za javnu raspravu

Poziv za javnu raspravu

Temeljem članka 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbijevanje stanovništva ("Službene novine F BiH2, broj: 88/12), organiziramo Javnu raspravu po eleboratu zaštite izvorišta vrela Krupić, dana 07.travnja 2017.godine (petak) sa početkom u 11, 00 sati u zgradi HE Rama (sala za sastanke) u Prozoru, ul. Kralja Tomislava bb. općina Prozor-Rama.
 
Pozivamo zainteresirane za sudjelovanje u javnoj raspravi.
NAČELNIK
dr, Jozo Ivančević