JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA

Na temelju člana 41. stava 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine HNŽ“, br. 4/04), Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama, („Službeni glasnik Općine Prozor-Rama“, br. 6/17), Služba za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti općine Prozor-Rama, u svojstvu nositelja pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog plana objavljuje
JAVNU RASPRAVU O NACRTU
Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
 
Nacrt Prostornog plana, odnosi se na potrebu za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju svih vrsta objekata.
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave, Grafički dijelovi Nacrta: Izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama bit će izložen na javni uvid u zgradi Hidroelektrane u Prozoru, ulica Kralja Tomislava bb i službenoj stranici općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org u vremenu od 19.12.2023. do 22.01.2024. godine.

Pozivamo javnost (sva fizička i pravna lica) da izvrše uvid u izloženi Nacrt plana. Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Plana koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.

Prijedloge i sugestije možete dostaviti osobno na prijemni ured općine Prozor-rama, putem pošte ili elektronski na e-mail: [email protected] do 22.01.2024.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja na nacrt Plana koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.

Svi prijedlozi i sugestije bit će razmatrani od nosioca pripreme plana i dostavljeni nosiocu izrade plana, koji će prijedloge i sugestije uskladiti sa zakonom i tehničkim normativima za izradu i dopunu Prostornog plana.
 
Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama održat će se 25.01.2024. godine u zgradi Kino dvorana u Prozoru s početkom u 12 sati.
Na javnu raspravu plana pozvana su sva fizička i pravna lica.

Na javnoj raspravi moći će se postavljati pitanja nositeljima pripreme i izrade plana, te iznosi prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt plana koje će biti unijete u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave.

Tekstualni i grafički dio nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana možete pogledati na sljedećem linku: ID PR. PLANA
 
Nositelj pripreme za izradu Plana:
Služba za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti
Općine Prozor-Rama

Priloženi dokumenti