Poziv na sudjelovanje u konzultacijama za mlade u okviru platforme „Dijalog za mlade“, Prozor-Rama

Poziv na sudjelovanje u konzultacijama za mlade u okviru platforme „Dijalog za mlade“, Prozor-Rama

Pozivaju se mladi u dobi od 15 do 30 godina (srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje, volonteri/ke u zajednici), predstavnici/e omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja općine Prozor-Rama, spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice da sudjeluju u konzultacijama koje se organiziraju u okviru platforme “Dijalog za mlade”, u četvrtak, 11.svibnja, 2023. godine sa početkom u 12:00h u prostoriji ‘Vijećnica’, Općina Prozor-Rama.

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identificiraju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog sudjelovanja u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizirati će se konzutacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da sudjeluju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

 Nakon obavljenih konzultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, tokom 2023. godine će biti objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Grada Prozor-Rama putem kojeg će organizacije civilnog društva imati priliku predložiti za financiranje i sprovedbu one inicijative koje su prioritizirane u okviru konzultacija te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažirati mlade za sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Dijalog za mlade je konzultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Prozor-Ramom.