Održan 12. Koordinacijski sastanak projekta „Staza Gospi Sinjskoj“

  • Održan 12. Koordinacijski sastanak projekta „Staza Gospi Sinjskoj“
  • Održan 12. Koordinacijski sastanak projekta „Staza Gospi Sinjskoj“
"Sastanak partnera na projektu Staza Gospi Sinjskoj"

U prostorijama Kuće mira Franjevačkog samostana Rama-Šćit održan je jučer 12. Koordinacijski sastanak projekta „Staza Gospi Sinjskoj“. Sastanku su prisustvovali predstavnici grada Sinja i Solina, predstavnici općina Tomislavgrad i Prozor-Rama, te predstavnici HGSS Split i  turističke zajednice Sinj.
Na sastanku se razgovaralo o realizaciji zapisnika s 11. Koordinacijskog sastanka održanog u Tomislavgradu. Sudionici sastanka upoznati su i sa tekstom za informativne table, koje su u izradi, te načinom postavljanja putokaza duž staze. Budući da je projekt pri samom kraju, razgovaralo se i o Provedbi informativnog seminara i finalnog sastanka koji će se održati u Sinju 7. 4. 2015. godine, kao i o Vodiču o projektu koji je u pripremi.  Sudionici sastanka upoznati su i sa izrađenim kartama „Staza Gospi Sinjskoj – The Our Lady of Sinj Route“.