Obavijest o potrebi pribavljanja Odobrenja za rad za vrijeme predstojećih blagdana i manifestacija

Obavijest o potrebi pribavljanja Odobrenja za rad za vrijeme predstojećih blagdana i manifestacija

Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti trgovačkim ili ugostiteljskim djelatnostima za vrijeme predstojećih blagdana Velike i Male Gospe, kao i drugih manifestacija, blagdana, sajmova i prigodnih priredbi, da su sukladno Zakonu obvezni  pribaviti Odobrenje za rad od nadležne službe općine.

Također se i za korištenje javnih površina u trgovačke, ugostiteljske i druge svrhe treba pribaviti odgovarajuće Rješenje.
Rad bez Rješenja i Odobrenja za rad biti će sankcioniran od strane nadležne inspekcije.
 
Sve dodatne informacije vezane za pribavljanje odobrenja za rad mogu se dobiti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije  Općine Prozor-Rama ili na telefon; 036/771- 919.
 
 
 

                                                                                                             Rukovoditelj Službe:
                                                                     Josip Juričić, dipl.oec.