Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Broj: 04/1-36-3392/19.
Prozor; 16.12.2019.god.
 
Temeljem članka 7. stavak 1. točka 4) Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Prozor-Rama, (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama, d o n o s i
 

O D L U K U
 
Članak 1.
U ugostiteljskim objektima iz skupine “Restorani” i “Barovi”, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja božićnih i novogodišnjih  blagdana i to:
 
  1. Najduže do 2.00 sata u:
  • dane vikenda: (petak, subota i nedjelja);
-20./21., 21./22., i 22./23. prosinca 2019.god.,
- 28./29., i 29./30. prosinca 2019.god. i
- 03./04.,04./05., i 05./06. siječnja 2020.god., 
  • ponedjeljak - 06/07.siječnja 2020.god.,
  • četvrtak – 26./27. prosinca 2019.god., i
  • petak – 27./28. prosinca 2019.god. 
  1. Najduže do 4.00 sata u dane:
  • utorak – Badnji dan; 24./25. prosinca 2019.god. i
  • utorak- doček Nove godine; 31.prosinca 2019./01.siječnja 2020.god.
 
Članak 2.
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme, sukladno članku 10. stavak 1. gore navedene Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka se neće odnosi na ugostiteljske objekte u kojima je u posljednja tri mjeseca zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
RUKOVODITELJ SLUŽBE
Josip Juričić,dipl.ecc.