Odluka o produljenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Odluka o produljenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine HNŽ/K”, broj: 12/17), članka 9.stavak 3. Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama,  d o n o s i
 

O D L U K U
 
Članak 1.
Ugostiteljskim objektima iz skupina Restorani, Barovi i Objekti jednostavnih usluga, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se produženo radno vrijeme, od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, a najduže do 01,00 sat, za vrijeme trajanja proslave Dana Općine i Male Gospe, odnosno u dane:
 
  • petak/subotu, 7./8. rujna 2018.godine,
  • subota/nedjelju; 8./9. rujna 2018.godine,
  • nedjelja/ponedjeljak; 9./10. rujna 2018.godine.
 
Članak 2.
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će takvim ugostiteljskim objektima rješenjem odrediti drugačije radon vrijeme, sukladno čl.7.st.1.toč.(4) gore navdene Odluke.
 
Članak 3.
Ova Odluka se neće odnositi na ugostiteljske objekte u kojima je u zadnja 3 (tri) mjeseca zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnog reda i mira.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Rukovoditelj Službe
Josip Juričić, dipl.ecc.