Obrazloženje uz prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu

Obrazloženje uz prijedlog izmjena i dopuna  proračuna za  2015. godinu

Poštovani vijećnici, poštovani gosti i mediji, poštovani slušatelji Radio Rame,
Danas imamo zadovoljstvo raspravljati  i odlučivati i proračunu naše općine koji ponovno  u sebi ima elemente velikih, rekao bih povijesnih postignuća.

Naime, još 2009. godine sudjelovali smo u vrlo uspješnoj akciji povećanja naknada za hidroakumulacijske objekte i na taj način osigurali da svi budući proračuni ove općine, proračuni za sve nove generacije, budu veći i da nam omoguće toliko potrebna ulaganja u infrastrukturne i druge projekte.

Sada smo postigli sličan povijesni uspjeh – uspjeli smo u sudskom procesu natjerati Elektroprivredna poduzeća da se korektnije odnose prema Prozoru Rami kao mjestu u kojemu oni jako dobro rade i zarađuju. Smatrali smo da ovdje treba ostajati više novca od proizvodnje električne energije i vodili smo dvogodišnju borbu za te ciljeve. Rezultat tih uspješnih procesa jesu povećani prihodi u proračunu o kojima ćemo odlučivati danas.

Dakle, danas ćemo odlučivati o dodatnih 10 milijuna KM koje tijekom godine sigurno pristižu na općinski račun.
Proračun za ovu godinu smo izmijenili i za sredstva koja se počinju koristiti po osnovu aranžmana sa Europskom investicijskom bankom. Riječ je o ukupno 5.723.700 KM, od čega je kredit EIB-a 2.223.700 KM, a grant kojega ćemo dobiti kao bespovratna sredstva u visini od 2 i pol milijuna KM.

Na taj način ukupan proračun za 2015. godinu iznositi će čak 27.175.576 KM.
Utrošak novih sredstava biti će u slijedeće pozicije:
-          Povećanje izdvajanja za sportske klubove za 30.000,00 KM,
-          Povećanje tekućih transfera za osnovne škole za 100.000,00 KM,
-          Povećanje troškova prijevoza učenika za 70.000,00 KM kako bi se subvencionirao prijevoz srednjoškolaca u 100 % iznosu,
-          U tekuće transfere uključili smo i izdvajanja za Dom zdravlja po osnovu blokade od strane Porezne u visini od 350.000,00 KM jer smo to već odlučili na ovom Općinskom vijeću,
-          Također smo planirana izdvajanja za Dom zdravlja povećali sa 20.000 na 120.000 kako bismo omogućili nabavku novog vozila za hitnu službu i tako poboljšali tu uslugu našim sugrađanima,
-          Postoje još četiri manje promjene u odnosu na prvobitni plan – reprezentaciju smo povećali za 10.000 KM jer realno imamo jako puno sastanaka, dogovora sa izvođačima, sa potencijalnim investitorima, sa drugim partnerima, zatim  povećani troškovi obilježavanja Dana općine također za 10.000 KM, povećanu subvencija Radio Rami za 20.000 uz smanjenje subvencije Veterinarskoj stanici također za 20.000 KM.
 Najznačajnija povećanja odnose se na kapitalna ulaganja – ona su ukupno povećana za oko 13 i pol milijuna KM i ove godine će se u kapitalne projekte uložiti ogromnih 18.600.776,00 KM.
Vidite po ovom prijedlogu da se radi o:
 

 

stari plan KM

novi plan KM

Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija  i izgradnja gradske vodovodne i kanalizacij. mreže

500.000,00

6.000.000,00

Izgradnja i održavanje lokalnih putova

800.000,00

2.000.000,00

Regionalni put R 418b – sudjelovanje u izgradnji

 

350.000,00

Uređenje gradskih ulica

500.000,00

1.300.000,00

Realizacija strategije razvoja poljopriv.

180.000,00

230.000,00

Pomoć za obnovu kuća

30.000,00

80.000,00

Ostali kapitalni  projekti

50.000,00

150.000,00

Javna  rasvjeta

10.000,00

460.000,00

MZ Uzdol-Projekt izgradnje vodovoda

100.000,00

100.000,00

Vodovod Gračac – projektiranje i izgradnja

50.000,00

450.000,00

Izgradnja doma za stare i nem. osobe

500.000,00

1.500.000,00

Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali proj.)

100.000,00

100.000,00

Poticaj za zapošljavanje

Nabavka  zemljišta i prostora za poslovne zone i objekte: Gradska tržnica, Autobusni kolodvor Poslovne zone,

 Projektiranje i izgradnja poslovnih zona

500.000,00

2.260.776,00

Kolektivno socijalno zbrinjavanje

100.000,00

200.000,00

Osnovna škola  Šćipe- sanacija i dogradnja objekta

40.000,00

120.000,00

Osnovna škola Ustrama  - sanacija i dogradnja

100.000,00

200.000,00

Zgrada Područne škole Lapsunj – sanacija i dogradnja

-

20.000,00

Srednja škola Prozor – izgradnja novog dijela

300.000,00

300.000,00

Sanacija deponija i Reciklažno dvorište-Projektiranje i izgr.180.000,00

150.000,00

350.000,00

Gradska mrtvačnica – projektiranje i izgradnja

300.000,00

300.000,00

Gradska tržnica – projektiranje i izgradnja

-

200.000,00

Most Čizmića Luka

30.000,00

30.000,00

Zgrada općine

300.000,00

1.000.000,00

Gradski stadion- sanacija klizišta, izgradnja svlačionice

-

200.000,00

Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka

-

200.000,00

Sudjelovanje u međunarodnim projektima

200.000,00

200.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata

200.000,00

300.000,00

  

Nabava opreme

50.000,00

50.000,00

Nabava komunalne opreme

-

300.000,00


Dakle, pred nama su dani u kojima se trebamo dobro potruditi i stvarati bolje uvjete za život u našoj općini. Što se tiče rasporeda sredstava za pojedine putove i ulice, treba reći da će se ove godine graditi ono za što postoje spremni projekti i ono za što u međuvremenu napravimo projekte. Moguće je da će dio planiranog ostati za izvršenje u idućoj godini.
Također računamo da ćemo i iduće godine imati odličan proračun, pa sam siguran da će se u svakom dijelu naše općine osjetiti ova povećanja.

Predlažem da podržite ovaj prijedlog. Hvala.

Priloženi dokumenti