Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.-30.09.2015

Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.-30.09.2015

IZVJEŠĆE o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna općine Prozor-Rama za razdoblje: 01.01.2015.-30.09.2015. godine

Prihodi Općine Prozor-Rama za 2015. godinu su planirani u iznosu od 27.175.576,00 KM, od čega je do 30.09.2015. godine ostvareno 20.365.962,00 KM, odnosno 74,94 %.

Porezni prihodi su planirani 1.970.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu 1.566.405,00 KM što je 79,51 % u odnosu na planirano.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 19.563.800,00 KM, a ostvareni su 16.169.642,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 82,65 %.

Rashodi općine Prozor-Rama za 2015. godinu su planirani u iznosu 27.175.576,00 od čega je do 30.09.2015. godine izvršeno 12.220.941,00 KM što je 44,97 % u odnosu na planirano.

Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren suficit u iznosu od 8.145.021,00 KM.

Radi boljeg uvida u iskazane iznose, slijedi detaljniji pregled koji se nalazi u prilogu!

Priloženi dokumenti