Obavijest o potrebi pribavljanja odobrenja za rad

Obavijest o potrebi pribavljanja odobrenja za rad

Obavijest za pribavljanje rješenja o odobrenu za rad obavljanja djelatnosti za
                     vrijeme manifestacija, blagdana, sajmova i prigodnih priredbi
 
 
Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije  Općine Prozor-Rama obavještava sve fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti ugostiteljskom, trgovinskom i drugom uslužnom djelatnosti za vrijeme manifestacija, blagdana, sajmova i prigodnih priredbi da su, sukladno Zakonu, obvezni pribaviti odobrenje za rad od nadležne općinske službe. Cilj je suzbiti rad bez  rješenja o odobrenju za rad,  smanjiti opasnost od trovanja ljudi higijenski neispravnom hranom kao i od zaraznih bolesti  koje se mogu prenositi istom.
 
Zakonom o ugostiteljskoj, trgovinskoj djelatnosti i Zakonom o obrtu propisano je da djelatnost mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje ispunjavaju propisane uvjete za određenu djelatnost.
 
Neposjedovanje rješenja o odobrenju za rad biti će sankcionirano i od strane nadležne inspekcije bit će zabranjeno obavljanje djelatnosti bez odobrenja za rad.
 
Sve dodatne informacije vezane za pribavljanje odobrenja za rad mogu se dobiti u Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije  Općine Prozor-Rama ili na telefom; 036/771- 919 ili 771-921.
 
 
Dostavljeno;
 
-Pravnim i fizičkim osobama koje
  obavljaju djelatnost
-Dosje
-a/a


 
                                                                                                  POMOĆNIK NAČELNIKA
                                                                                                      Josip Juričić, dipl. oec.