NAČELNIK NA RAZGOVORIMA U FEDERALNOM MINISTARSTVU TURIZMA I OKOLIŠA

NAČELNIK NA RAZGOVORIMA U FEDERALNOM MINISTARSTVU TURIZMA I OKOLIŠA

Načelnik općine Prozor-Rama, dr. Jozo Ivančević, bio je u utorak 04.07.2017. godine u radnom posjetu u Federalnom Ministarstvu turizma i okoliša.
 
U razgovorima sa Ministricom dr. Editom Đapo, Načelnik je ukazao na nekoliko projekata koje općina Prozor-Rama provodi u oblastima turizma i okoliša.
 
Ministrica je informirana o završetku pripremnih aktivnosti na izgradnji sortirnice otpada u Prozoru – Rami. Do sada je pripremljena lokacija, urađen glavni projekt i uskoro treba otpočeti sa poslovima izgradnje platoa, objekata i postavljanja opreme.
 
Drugi projekt sa kojim je Ministrica upoznata jeste zaštita izvorišta Krupić, za koji je također urađen glavni projekt kojim su predviđeni značajni infrastrukturni radovi.
 
Načelnik je dao i potpunije informacije oko okolišnog dopuštenja za rad HE Rama, koje je osporeno od strane Općine jer Elektroprivreda HZ HB nije pristupila dogovaranju sporazuma kojim bi se riješile posljedice rada. Podsjetio je da je Općina za sporazumijevanje predložila slijedeće:
 
·         Saniranje klizišta po obodu akumulacije Ramskog jezera
·         Saniranje Jaklićkog mosta
·         Saniranje i izgradnja puta Kovačevo Polje-Orašac
·         Projektiranje i izgradnja putne infrastrukture obodom Ramskog jezera
·         Projektiranje i izgradnja kanalizacijskog sustava naselja obodom Ramskog jezera
·         Urbanizacije i uređenje obala Ramskog jezera u skladu sa Prostornim planom Općine.
 
Zatraženo je da i Ministarstvo kao potpisnik okolišnog dopuštenja poduzme mjere kako bi se konačno pristupilo sporazumijevanju sa Elektroprivredom HZ HB.
U razgovorima je Načelnik informirao Ministricu i o arheološkim iskapanjima na Gradcu kod Ljubunaca i Uzdola i o mogućnostima turističkog iskorištavanja nalaza.
Ministrica je podržala sve aktivnosti koje provodi općina Prozor-Rama, te najavila i određene potpore sa razine Ministarstva.