Javni poziv po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih

Javni poziv po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih

Temeljem članka 41. Statuta općine Prozor/Rama – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01) i Odluke o odobravanju utroška sredstava po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih u 2019.godini,  broj: 01/1-21-1443/19, od 14.5.2019.god.,   Načelnik općine Prozor-Rama objavljuje
 
 

JAVNI POZIV
za prijavu projekata po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih
 
 
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih općine Prozor-Rama za 2019. Godinu (u daljem tekstu: Program).
Cilj Programa je dati potporu mladim osobama pokretanje vlastitog posla uz samozapošljavanje ili zapošljavanje kod postojećih poslovnih subjekata.
 1. Tko može aplicirati?
Ukoliko aplicirate za zapošljavanje mladih u postojećim poslovnim subjektima novouposleni treba pripadati starosnoj grupi 18-35 godina.
Za pokretanje vlastitog posla (samozapošljavanje) potrebno je zadovoljiti dobnu granicu 18-40 godina.
Sve osobe koje apliciraju za samozapošljavanje ili zapošljavanje po ovome Programu trebaju imati prebivalište na području Općine Prozor-Rama.
 1. Kakva ideja se može obraditi kroz poslovni plan?
Kroz poslovni plan se mogu obraditi ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (iznimka su originalne ideje vezane za turizam i domaće proizvode), pod uvjetom da se realizira na području Općine Prozor-Rama. Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u poslovni plan.
 1.  Potrebna projektna dokumentacija
Prijava podrazumijeva popunjen obrazac PRIJAVA NA JAVNI POZIV.
Ostali dokumenti dostavljati će se nakon pribavljanja pozitivnog mišljenja od strane Povjerenstva za provedbu Programa.
 1. Iznos i isplata sredstava
Za Program samozapošljavanja i zapošljavanja mladih izdvojena su sredstva u iznosu od 40.000,00 KM. Općina zadržava pravo za potrebe Programa izdvojiti i veća sredstva ukoliko se za to ukaže potreba.
Financijska vrijednost pojedinačnog projekta koji će biti podržan u okviru ovog Javnog poziva je najviše 8.000,00 KM za projekte samozapošljavanja te po 4.000,00 KM po novouposlenom za projekte zapošljavanja u postojećim poslovnim subjektima.
Isplata sredstava za uspješno ocijenjene i prihvaćene prijave poslovnih projekata vršiti će se avansno i obročno (ovisno o projektu).
Općina zadržava pravo odobriti i veći iznos potpore pojedinačnom projektu ili podržati projekt koji dijelom odstupa od kriterija ukoliko takav projekt od Povjerenstva bude posebno ocijenjen i predložen. Prednost će imati projekti koji se odnose na deficitarna zanimanja i proizvodnu djelatnost.
 1. Kriteriji za ocjenu poslovnog plana
Nakon pristiglih prijava, Povjerenstvo za ocjenjivanje na temelju popunjenog prijavnog          obrasca  vrši prvi selekcijski krug i daje pozitivno ili negativno mišljenje o pojedinačnom projektu. Odabrani korisnici/korisnice biti će obavješteni o sljedećim koracima i dostavi ostalih potrebnih dokumenta (ovisno dali se radi o samozapošljavanju ili zapošljavanju).  Povjerenstvo će zaprimljene prijave razmatrati periodično i donositi odgovarajuće odluke i prijedloge.  
Povjerenstvo ocjenjuje predložene biznise na osnovu eliminacijskih kriterija i kriterija za ocjenu kvalitete poslovnog plana.
Eliminacijski kriteriji su:
 • da li je ispoštovana procedura za pisanje poslovnog plana (DA/NE),
 • da li se poslovni plan realizira na području Općine Prozor-Rama, (DA/NE)
 • da li osoba koja se zapošljava ima prebivalište na području Općine Prozor-Rama, te ispunjava Programom predviđene dobne granice (DA/NE)
 • da li će biznis djelovati u sektorima za kojima postoji potreba (proizvodnja,turizam, deficitarna zanimanja) (DA/NE)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje!
   
 1. Način prijave
Prijavu projekta s popunjenim prijavnim obrascem potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili osobno u zatvorenim kuvertama na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom za " Javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih".
 
 1. Rok podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijave projekata je do kraja 2019.godine od dana objavljivanja ovog poziva.
NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije svakog radnog dana od 8 do 16h; kontakt osobe: Ana-Marija Šarčević, tel:036/771-937, i Mara Anić, tel: 036/771-919 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
 
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti