Izmjene i dopune Prostornog i Regulacijskog plana općine Prozor-Rama

Izmjene i dopune Prostornog i Regulacijskog plana općine Prozor-Rama

Na temelju članka 41. stava 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne. novine HNŽ, broj:4/04), Odluke o pristupanju  izradi  izmjene i dopune Regulacijskog plana centar Prozor za vremenski period od 2015 do 2020. godine, Odluke o pristupanju  izradi  izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama,  („Službeni glasnik Općine Prozor-Rama broj; 3/16   Služba za prostorno uređenje komunalne djelatnosti imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama, u svojstvu nosioca pripreme za izradu navedenih planova objavljuje 
 
JAVNU RASPRAVU O NACRTU
 
a)     Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015 do 2020 godine
b)     Izmjena i dopuna Prostornog  plana općine Prozor-Rama.
 
 
a)      Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015 do 2020 godine odnosi se na slijedeće:
 
- Izmjena prometnog rješenja u mjestu Prozor izgradnja kružnog toka i
-  Izgradnja Centralnog trga stvaranje prostora za javno okupljanje
 
b)      Izmjene i dopune Nacrta Prostornog plana općine Prozor-Rama odnose se na sljedeće:
 
- izgradnju  dalekovoda DV 35 kV   TS 35 kV Mluša-TS 35 kV Blidinje- Risovac i izgradnju  kabelskog 10/20 kV vod  Perići-Uzdol.
 
 
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave Grafički dijelovi  Nacrta: Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015 do 2020 godine i Izmjene i dopune  Prostornog  plana općine Prozor-Rama   bit će izložen na javni uvid u zgradi Hidroelektrane u Prozoru,ulica Kralja Tomislava bb i službenoj stranici općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org u vremenu od 27.04.2017. do 01.06.2017.   godine.
 
Pozivamo javnost (sva fizička i pravna lica) da izvrše uvid u izložene Nacrte navedenih planova. Primjedbe, prijedloge,  sugestija i mišljenja na nacrt Planova mogu se podnijeti u trajanju od trideset (30) dana od dana objave javne rasprave.
Prijedloge i sugestije možete dostaviti osobno na prijemni ured općine Prozor-Rama, putem pošte  ili elektronski na E-mail: [email protected] do 01.06.2017. godine.
Primjedbe, prijedlozi,  sugestije i mišljenja na nacrt Planova koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.
 
Svi prijedlozi i sugestije bit će razmatrani od nosioca pripreme plana i dostavljeni nosiocu izrade plana, koji će prijedloge i sugestije uskladiti  sa zakonom i tehničkim normativima za izradu predmetnih  planova .
 
Javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune Regulacijskog plana održat će se održat će se 01.06.2017. godine u zgradi Kino Dvorana  u Prozoru s početkom  u 11 sati.  
 
Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog  plana općine Prozor-Rama održat će se istog dana na istom mjestu s početkom u 12 sati.
 
 
Na javnu raspravu  planova pozvana su sva fizička i pravna lica.
Na javnoj raspravi  moći će se postavljati pitanja nosiocima pripreme i izrade planova, te iznositi prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt planova koje će biti unijete u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave.
 
Nosilac pripreme za izradu Plana
Služba za   prostorno uređenje, komunalne djelatnosti                                                                              
imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina  
Općine Prozor-Rama