Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima
"Općina Prozor-Rama raspisuje Javni natječaj za sve studente s područja Općine Prozor - Rama, koji upisuju drugu ili višu godinu studija."

Općina Prozor-Rama raspisuje Javni natječaj za sve studente s područja Općine Prozor-Rama, koji upisuju drugu ili višu godinu studija. U proračunu Općine Prozor-Rama za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM. Stipendije će se isplatiti za deset mjeseci. 
 
Na temelju članka 41. Statuta Općine Prozor-Rama, načelnik općine Prozor-Rama objavljuje
 

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2014/15 GODINI

Objavljuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima koji su po prvi puta upisali drugu i višu godinu studija, te da imaju prebivalište u općini Prozor-Rama, sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata.

Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su:
a) Studenti s prebivalištem u Općini Prozor-Rama
b) Studenti koji ne obnavljaju godinu
c) Studenti koji su upisali II. i višu godinu studija
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je, priložiti slijedeće:
a) Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org),
b) Potvrda o upisu u tekuću akademsku godinu (kao redovan student) sa ovjerenim prijepisom ocjena prethodne godine, 
c) Preslik osobne iskaznice,
d) Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
e) Izjava o ne primanju druge stipendije

NAPOMENA: Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju prošle godine, trebaju uz Prijavni obrazac dostaviti samo Potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu sa ovjerenim prijepisom ocjena prethodne godine, te Izjavu o ne primanju stipendije ili kredita od drugog davatelja. 

Planirana visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM a isplatit će se za 10 mjeseci akademske godine. 
Prijavu na Natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 31. 01. 2015. godine, putem pošte, preporučeno na adresu:
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
BiH - 88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: "Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2014/2015. godini "

 
Nepotpune, neuredne, lažne i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Načelnik 
dr. Jozo Ivančević