Produžen rok za javni poziv za prijem mlade osobe, UN volontera/ke u Općini Prozor-Rama

Produžen rok za javni poziv za prijem mlade osobe, UN volontera/ke u Općini Prozor-Rama

Objavljujemo da je produžen rok za javni poziv za prijem mlade osobe, UN volontera/ke u Općini Prozor-Rama.
 
Poziv je prethodno objavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), uz financijsku podršku Evropske unije. Podsjećamo da je javni poziv upućen mladim osobama uzrasta od 18 do navršenih 30 godina koje su nastanjene na području Općine Prozor-Rama, a koje ispunjavaju uvjete navedene u oglasu. Novi rok za prijavu je 10.03.2023. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom je neophodno poslati na [email protected]. U prilogu je tekst oglasa sa novim rokom za prijavu.

Odabrani volonter UN-a će raditi u prostorijama Općini Prozor-Rama, sa dogovorenim radnim vremenom pružajući podršku predstavniku općinske uprave u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u sprovedbi aktivnosti na nivou općine. Ovo je odlična prilika za sve zainteresirane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u rad općinske uprave, angažmanom kao Volontera Ujedinjenih nacija (UNV), stažiranjem / praksom u trajanju od šest mjeseci. Za angažman je predviđena odgovarajuća naknada. Osim toga, odabrana mlada osoba će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Potvrda o stažiranju / radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih nacija).

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). 

Oznake za društvene mreže
 
#ReLOaD #LocalDemocracy #WesternBalkans #UNDPEUPartnership #EUzaBiH #InternshipForYouth #UNDP
 
Instagram:
@eubih - https://instagram.com/eubih?igshid=YmMyMTA2M2Y=
@undpbih - https://instagram.com/undpbih?igshid=YmMyMTA2M2Y=
@reload_westernbalkans - https://instagram.com/reload_westernbalkans?igshid=YmMyMTA2M2Y=
 
Facebook:
EU - https://m.facebook.com/100069386761762/
UNDP - https://m.facebook.com/545038508867046/
ReLOaD - https://m.facebook.com/261963990575234/

Priloženi dokumenti