Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u općini Prozor-Rama
 
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Prozor-Rama objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutiraju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).
 
Drugi sastanak sa mentorom će biti organiziran u petak, 10.3.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb.
 
Također, u toku mjeseca marta/ožujka će biti organiziran još jedan mentorski sastanak, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:
  • Treći sastanak sa mentorom u petak, 17.3.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb.
 
Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na [email protected] ili [email protected].
 
 U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Općine Prozor-Rama. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) financira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).