odluke_2018

 1. ODLUKA O VISINI I NAKNADI ČLANOVIMA ŽALBENE KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR RAMA
 2. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE 1M2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA ZA PRETHODNU 2018.GODINUN
 3. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDNACRTA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR RAMA
 4. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR - RAMA ZA 2018.GODINU
 5. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVA I DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2019.GODINU
 6. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR RAMA
 7. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 1.1.-30.9.2019.G.
 8. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR - RAMA ZA 1.1. - 30.6.2019. GODINE SA IZVJEŠĆEM O KORIŠTENJU SREDSTAVA REZERVE
 9. ODLUKA O PROGLAŠENJU 14. RUJNA DANOM SJEĆANJA NA ŽRTVE UZDOLA
 10. ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE I DOPUNI REGULACIJSKOG PLANA CENTAR PROZOR ZA VREMENSKI PERIOD OD 2015 DO 2020 GODINU
 11. ODLUKA O ORGANIZIRANJU I FINANCIRANJU BESPLATNOG PRIJEVOZA GRAĐANA NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR – RAMA
 12. ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA I OBJEKATA ZA JAVNO OKUPLJANJE GRAĐANA U GRADU PROZORU
 13. ODLUKA O ODOBRAVANJU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG I PARKING PROSTORA PODUZEĆA JAVNI PRIJEVOZ D.O.O. PROZOR RAMA
 14. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
 15. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2020.GODINU
 16. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENI NADZOR
 17. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE, MANDATNO IMUNITETSKA PITANJA
 18. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOM OBAVLJANJU GOSPODARSKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA
 19. ODLUKA O IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE OTPADA U OPĆINI PROZOR RAMA
 20. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA AGENCIJE ZA LOKALNI RAZVOJ D.O.O PROZOR RAMA
 21. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI UPRAVNOM VIJEĆU SVEUČILIŠTA U MOSTARU ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA
 22. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA ZA POTREBE AUTOBUSNOG KOLODVORA U PROZORU
 23. ODLUKA  O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA U SVRHU IZGRADNJE GRADSKOG TRGA U PROZORU
 24. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KUPOVINU NEKRETNINA
 25. ODLUKA  O DONOŠENJU I PROVOĐENJU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR  RAMA