odluke_2011

 1. ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA
 2. ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2010
 3. ODLUKA O DAVANJU NA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA
 4. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PODUZEĆA ZA ZBRINJAVANJE I UPRAVLJANJE OTPADOM PAKLINE d.o.o.
 5. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA
 6. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SAVJETODAVNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU REGULACIJSKOG PLANA CENTAR PROZOR
 7. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR – RAMA ZA RAZDOBLJE OD 2010 DO 2020 GODINE
 8. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOM OBAVLJANJU GOSPODARSKE DJELATNOSTI
 9. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2012
 10. ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA
 11. ODLUKA O FINANCIRANJU PARLAMENTARNIH SKUPINA U OPĆINSKOM VIJEĆU ZA 2011 GODINU
 12. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FINANCIRANJU PARLAMENTARNIH SKUPINA U OPĆINSKOM VIJEĆU ZA 2011 GODINU
 13. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SAVJETODAVNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU PROSTONOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA
 14. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA PROSTORNOG PLANA
 15. ODLUKA O UTVRĐIVANJU POREZA NA FIRMU ILI NAZIV
 16. ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU PEČATA MJESNIH ZAJEDNICA
 17. ODLUKA O ODOBRAVANJU NOVČANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA POMOĆ JAPANU
 18. ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA JPZUO „PAKLINE“ d.o.o.
 19. ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJA I UVJETA ZA POSTAVLJANJE REKLAMA NA OBJEKTE U GRADU PROZORU
 20. ODLUKA O REGULACIJI PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA
 21. ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA VETERINARSKIH USLUGA
 22. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ZA PERIOD 2011 – 2020
 23. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 24. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 25. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 26. ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE
 27. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE 1 M 2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE ZA 2010 GODINU
 28. ODLUKA O VERIFICIRANJU MANDATA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR – RAMA
 29. ODLUKA O VISINI KOMUNALNE PRISTOJBE ZA PRIKLČENJE NA SUSTAV VODOSNADBIJEVANJA ZA NASELJA PO OBODU RAMSKOG JEZERA