Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice

 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice
 • Završena prva faza izgradnje Zelene tržnice

Domaća firma Đogić d.o.o. iz Prozora uspješno je završila prvu fazu radova na izgradnji Zelene tržnice u Prozoru. Za ovu prvu fazu općina Prozor-Rama osigurala je novac preko Fondacije ODRAZ Federacije BiH, koja je za ovaj projekt izdvojila 200.000,00 KM. Općina Prozor-Rama otkupila je cca. 1800 m2 privatnog zemljišta, nakon što je provela cjelokupnu proceduru. Vlasnici zemljišta su isplaćeni, gradska tržnica je predviđena u Regulacijskom planu, te se moglo krenuti sa radovima. Nastavak radova krenuti će iduće godine, a općina je u Nacrtu Proračuna za 2016. godinu predvidjela sredstva u iznosu od 400.000,00 KM.
Objekt ovakvog sadržaja će uvelike poboljšati kvalitetu prostora u samom centru Prozora. Površina buduće Zelene tržnice iznositi će 687 m2. Projekt je uradila firma Ecoplan d.o.o. iz Mostara.

Vezani članci: Gradska zelena tržnica
Počeli radovi na izgradnji Gradske zelene tržnice