Završen glavni projekt video nadzora za grad Prozor

  • Završen glavni projekt video nadzora za grad Prozor
  • Završen glavni projekt video nadzora za grad Prozor
  • Završen glavni projekt video nadzora za grad Prozor
  • Završen glavni projekt video nadzora za grad Prozor
  • Završen glavni projekt video nadzora za grad Prozor

Uvođenje vide onadzora na području pojedinih gradova u našem okruženju pokazalo se kao jedno od najučinkovitijih rješenja u sprečavanju kriminalnih radnji i u zaštiti građana i njihove imovine. Općina Prozor-Rama provela je natječaj za izradu vidoenadzora za grad Prozor, a posao je dobila firma Kamir d.o.o. iz Širokog Brijega. Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 6.900,00 KM.
Na osnovu ove projektne dokumentacije raspisati će se natječaj za postavljanje videonadzora, koji će pokrivati kompletan grad Prozor, sve ulaze i izlaze i raskršća. Prema projektnoj dokumentaciji biti će postavljene kamere na četranaest lokacija, a sve će biti povezane optičkim kabelom.
Općina Prozor-Rama ovaj sustav planira ovaj sustav dati na upravljanje Policijskoj stanici Prozor.