Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvijete natječaja za akademsku 2018/2019 godinu

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvijete natječaja za akademsku 2018/2019 godinu

Na Preliminarnoj listi koja se nalazi u prilogu su imena 179 studenata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja općine Prozor-Rama za akademsku 2018/2019 godinu.

Na Natječaj je ukupno pristigla 231 prijava studenata. Svaki sudionik Natječaja ima pravo podnijeti prigovor na Preliminarnu listu.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama u roku od osam (8) dana od dana objave Preliminarne liste.

Prigovor se podnosi putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor
Povjerenstvo za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama

Priloženi dokumenti