Poziv na stručno predavanje "DANI ŠLJIVE"

Poziv na stručno predavanje "DANI ŠLJIVE"

Općina Prozor-Rama i Agencija za lokalni razvoj u sklopu 14. Sajma poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE “, u prostorijama Srednje škole Prozor, organizirat će stručna predavanja na teme iz poljoprivrede  i turizma;
 
 18.09.2019.  godine u 10,30 sati  (srijeda)
10,15                      Registracija sudionika
10,30                      Pozdrav organizatora
10,35 -11,00          -PESCAR- Kontrolirana zašita bilja - doc. dr. Perica Bulić
                               -Nove mogućnosti povrtlarske proizvodnje -Vlado Marković
 
11,00 -12,00          -Predstavljanje Strateških smjernica za razvoj turizma općine                
                               Prozor-Rama - Agencija za lokalni razvoj
                               -Registracija privatnog smještaja - Općina Prozor-Rama i Agencija za
                               lokalni razvoj Prozor-Rama
 
 12,00                     Diskusija sudionika    
 
 Dobro došli !