Obavijest za stručno predavanje

Obavijest za stručno predavanje

Općina Prozor-Rama, dana 5.10.2023. godine (četvrtak), u 11 sati u  prostorijama HE RAMA, organizirat će stručno predavanje na temu BOLESTI VOĆA I ZAŠTITA ŠLJIVE, predavač Emir Sejdić , magistar zaštite bilja.

Nakon predavanja biti će potpisivanje Ugovora za dodjelu sadnica šljiva, sadnja jesen 2023 u sklopu Projekta revitalizacija voćnjaka šljive.