Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  saziv m  30. (tridesetu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  15.7.2019. godine (Ponedjeljak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10:00  sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI  RED

  1. Izvadak iz  zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Prozor–Rama,
  2. Prijedlog Odluke o donošenju i provođenju Izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor–Rama,
  3. Prijedlog Odluke o odobravanju davanja u zakup poslovnog i parking prostora poduzeću Javni prijevoz d.o.o. Prozor–Rama,
  4. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor–Rama za period travanj – lipanj 2019.godine,
  5. Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u općini Prozor–Rama,
  6. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor–Rama,
  7. Informacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor–Rama,
  8. Pitanja i inicijative vijećnika.
     

Predsjednik
Esad E. Dželilović