Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  26. (dvadesetšestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 21.3.2019. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 09,30  sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 1. Izvadak  iz  zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor – Rama
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti neketnina,
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Žalbene komisije Općinskog vijeća,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekreninama za područje K.O. Gmići,
 6. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01.-31-12-2018.godine sa Izvjećem o izvršenju rezerve,
 7. Izvješće o radu Općinskih službi za upravu u 2018. godini:
 8. Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
 9. Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP-e i katastar nekretnina,
 10. Služba Opća uprava i društvene djelatnosti,
 11. Izvješće o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red u 2018.godini
 12. Izvješće o radu Jedinice za internu reviziju u 2018.godinu,
 13. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2018. godinu,
 14. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2018.godini,
 15. Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor – Rama:
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Agencije za lokalni razvoj,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika, Općinskog vijeća - osnivača, koji vrši ovlasti Skupštine Agencije za lokalni razvoj,
 18. Pitanja i inicijative vijećnika.
                                                                               PREDSJEDNIK
                                                                                                                                                     Esad E. Dželilović