Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  21. (dvadesetprvu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  30.10.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,30  sati
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 1. Izvadak  iz  zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Izvješću o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 1.1. – 30.9.2018.godine,
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna općine Prozor – Rama za 2018.godinu,
 4. Prijedlog Odluke o plaćanju troškova prijevoza učenika Srednje škole u Prozoru,
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Školskog odbora O.Š „Šćipe“ iz Šćipa,
 6. Prijedlog Rješenja o razriješenju člana školskog odbora O.Š „Veselko Tenžera“ Uzdol,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora O.Š „Veselko Tenžera“ Uzdol,
 8. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za period travanj – rujan 2018.godine,
 9. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u školskoj 2017/2018. godini,
 10. Informacija o izvršenoj privatizaciji i njenim posljedicama na gospodarstvo u općini Prozor – Rama,
 11. Pitanja i inicijative vijećnika.
 
 
 
 
                                                                               PREDSJEDNIK
                                                                                                                                            Esad E. Dželilović