Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  13. (trinaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 20.12.2017. godine (srijeda)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada 
u 8,30  sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
 
D N E V N I    R E D
 
  1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Proračuna općine Prozor – Rama za 2018.godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor – Rama za 2018.godinu,
  4. Prijedlog Odluke o financiranju parlamentarnih skupina u Općinskom vijeću Prozor – Rama,
  5. Prijedlog Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općin Prozor – Rama
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje podataka na javni uvid nekretnina za područje K.O. Gmići,
  7. Davanje Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Veselka Tenžere Uzdol,
  8. Izvješće o radu Osnovnih škola u školskoj 2016/2017 godini,
a)        Izvješće o radu Osnovne škole Marka Marulića Prozor,
b)        Izvješće o radu Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci,
c)        Izvješće o radu Osnovne škole Ivana Mažuranića Gračac,
d)        Izvješće o radu Osnovne škole Šćipe,
e)        Izvješće o radu Osnovne škole Veselka Tenžere Uzdol,
        9. Izvješće o radu Srednje škole u Prozoru u školskoj 2016/2017 godinu,
      10. Informacija o aktivnostima kulture, športa i drugih kulturnih događanja u općini Prozor – Rama u 2016 godini,
      11. Informacija proračunskih korisnika o korištenju proračunskih sredstava u 2016. godini,
      12. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
 
                                                                                     PREDSJEDNIK
                                         Esad E. Dželilović